Кафедра вищої математики та інформатики

Викладачі

ПІБ
Посада
Курси
E-mail

Лисиця Віктор Тимофійович
завідувач кафедри,
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інформатики: "Елементарна математика",
"Математичні основи комп’ютерної графіки", "Вступ до математичної статистики", "Кольорні моделі та поширення світла в комп’ютерній графіці";
Філологічний факультет: "Теорія ймовірності та математична статистика";
Географічний факультет: "Вища математика";
lysytsya@karazin.ua

Золотарьов Володимир Олексійович
проф.,
док. фіз.-мат.наук
Хімічний факультет: "Вища математика";
vazolotarev@gmail.com

Анощенко Ольга Олексіївна
заступник декана з навчальної роботи,
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інформатики: "Математичний аналіз", "Програмування" (спеціальність:математика), "Інформатика і програмування"(спеціальність:середня освіта математика);
Філологічний факультет: "Дискретна математика";
o.anoshchenko@karazin.ua

Загороднюк Сергій Михайлович
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет іноземних мов: "; Інформаційні технології та академічна доброчесність ";
Біологічний факультет: "Основи вищої математики та інформатики";
Екологічний факультет (заочне відділення): "Вища математика та інформатика";
Філософський факультет (заочне відділення): "Основи інформатики і комп’ютерної техніки";
zagorodnyuk@univer.kharkov.ua
sergey_m_zagorodnyuk@ukr.net

Когут Євгеній Олександрович
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет комп’ютерних наук: "Вища математика";
kogut@karazin.ua

Чернова (Коробська) Ганна Вікторівна
доц.,
канд. пед. наук
Факультет комп’ютерних наук: "Вища математика";
Географічний факультет: "Вища математика";
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем:"Вища математика";
Філософський факультет:"Основи вищої математики";
Факультет математики і інформатики: "Основи педагогічної майстерності", "Методика викладання математики та інформатики", "Асистентська практика" (факультетський керівник);
a.v.korobskaya@karazin.ua

Кудінцева Ірина Георгіївна
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем (спеціальність РЕ): "Вища математика";
(спеціальність Мікро- та наносистемна техніка): "Методи математичної фізики";
Факультет математики і інформатики: "Теорія ймовірності та її застосування";
kudintseva@karazin.ua

Кузнєцова Вікторія Олексадрівна
ст. викл.
канд. фіз.-мат. наук
Біологічний факультет(біотехнологи): "Основи вищої математики", "Обчислювальна математика і програмування",
"Математичні методи в біології ";
Факультет комп’ютерних наук: "Вища математика";

Аршава Олена Олександрівна
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет комп'ютерних наук: "Дискретна математика"; olena.arshava@karazin.ua

Перепелиця Олена Миколаївна
ст. викл. Філологічний факультет: "Обчислювальна техніка та програмування",
"Web-дизайн";
Факультет математики і інфороматики: "Web-дизайн";
Міжфакультетська дисципліна: "Основи Web-програмування";
el.pontida@gmail.com
olena.perepelitsa@karazin.ua

Жовтоніжко Ірина Миколаївна
доц.,
канд. пед. наук
Екологічний факультет: "Вища математика та інформатика";
Біологічний факультет (денне та заочне відділення): "Основи вищої математики та інформатики";
Біологічний факультет(біотехнологи, денне та заочне відділення): "Математичні методи в біології, "Обчислювальна математика та програмування";
Філософский факультет (культурологія): "Основи інформатики та комп'ютерної техніки";
Філософский факультет (культурологія, заочне відділення ):"Основи вищої математики", "Теорія ймовірностей ";
Філологічний факультет: "Методика викладання інформатики ";
Факультет математики і інфороматики: "Інноваційні методи і засоби навчання";
i.n.zhovtonizhko@gmail.com

Пономарьова Вікторія Павлівна
ст. викл.
Факультет іноземних мов: "Інформатика" ;
pvikap26@gmail.com
v.ponomareva@karazin.ua

Вовчук Сніжана Вікторівна
ст. викл.
Факультет комп’ютерних наук: "Дискретна математика";

Ликова Ольга Володимирівна
ст. викл.
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інформатики: "Аналітична геометрія ";
Факультет математики і інформатики (заочне відділення): "Теорія ймовірностей та її застосування";
Хімічний факультет (заочне відділення): "Вища математика";
Філософський факультет : "Теорія ймовірностей";
Географічний факультет: "Вища математика";
lykova@karazin.ua

Подпалов Юрій Львович
ст. викл. Філологічний факультет : "Математична логіка", "Обчислювальна техніка та програмування", "Web-програмування", "Основи теорії множин";
Соціологічний факультет: "Основи інформатики";
podpalovyl@gmail.com

Недовєсова Наталія Михайлівна
викл.
Факультет иноземних мов: "Інформаційні технології та академічна доброчесність";
Філософський факультет: "Основи інформатики і комп’ютерної техніки";
nedovjesova@karazin.ua

Навчально-допоміжний персонал

ПІБ
Посада
E-mail

Пономарьова Вікторія Павлівна
провідний інженер pvikap26@gmail.com

Розуменко Ольга Вікторівна
провідний інженер ovrozumenko@gmail.com

Вгору