Кафедра вищої математики та інформатики

Викладачі.
Посилання на науково метричні бази співробітників кафедри вищої математики та інформатики

ПІБ
Посада
Курси
E-mail

Лисиця Віктор Тимофійович
завідувач кафедри,
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інформатики (денна та заочна форма здобуття освiти): "Елементарна математика", "Математичні основи комп’ютерної графіки", "Геометричні перетворення та задачі на побудову", "Елементи фрактальної геометрії та природні явища/Доповнена реальність у загальноосвітній та вищій школі", "Методологія науково-педагогічних досліджень", "Вступ до математичної статистики", "Кольорні моделі та поширення світла в комп’ютерній графіці";
Філологічний факультет: "Теорія ймовірності та математична статистика";
Факультет геології, географії, рекреації і туризму: "Вища математика";
lysytsya@karazin.ua

Золотарьов Володимир Олексійович
проф.,
док. фіз.-мат.наук
Хімічний факультет: "Вища математика";
vazolotarev@gmail.com

Анощенко Ольга Олексіївна
заступник декана з навчальної роботи,
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інформатики: "Математичний аналіз", "Програмування" (спеціальність:математика), "Інформатика і програмування"(спеціальність:середня освіта математика);
Філологічний факультет: "Дискретна математика";
o.anoshchenko@karazin.ua

Загороднюк Сергій Михайлович
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інформатики (денна та заочна форма здобуття освiти): "Теорія ймовірностей та її застосування ";
Факультет іноземних мов (денна та заочна форма здобуття освiти): "Інформаційні технології та академічна доброчесність ";
Біологічний факультет, біологи, середня освіта (денна та заочна форма здобуття освiти): "Основи вищої математики та інформатики";
Екологічний факультет (заочна форма здобуття освiти): "Вища математика та інформатика";
Філософський факультет (заочна форма здобуття освiти): "Основи вищої математики", "Теорія ймовірностей";
Хімічний факультет: "Вища математики";
Факультет геології, географії, рекреації та туризма. (заочна форма здобуття освiти): "Вища математика";
zagorodnyuk@karazin.ua

Чернова (Коробська) Ганна Вікторівна
доц.,
канд. пед. наук
Факультет математики і інформатики : "Основи педагогічної майстерності", "Особливості проходження педагогічної практики", "Методика викладання математики та інформатики", "Педагогічна майстерність", "Асистентська практика" (факультетський керівник), "Педагогічна практика" (факультетський керівник), "Педагогічна практика у профільних класах" (факультетський керівник);
Факультет комп’ютерних наук: "Вища математика";
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем:"Вища математика";
a.v.korobskaya@karazin.ua

Кузнєцова Вікторія Олексадрівна
ст. викл.
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інформатики: "Комплексний аналіз", "Прикладні задачі теорії ймовірностей і статистики";
Біологічний факультет(біотехнологи): "Основи вищої математики";
Факультет комп’ютерних наук: "Вища математика, теорія ймовірностей";

Аршава Олена Олександрівна
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет комп'ютерних наук (денна та заочна форма здобуття освіти): "Дискретна математика";
Факультет математики і інформатики:"Управління сучасною школою/Педагогічний менеджмент";
Філософський факультет: "Основи вищої математики", "Теорія ймовірностей";
Біологічний факультет (заочна форма здобуття освіти):"Основи вищої математики";
olena.arshava@karazin.ua

Перепелиця Олена Миколаївна
ст. викл. Філологічний факультет: "Обчислювальна техніка та програмування",
"Web-дизайн";"Web-програмування";
Факультет математики і інфороматики: "Web-дизайн"; "Шаблони об'єктно - орієнтованого програмування"; "Об'єктно - орієнтоване програмування";
Міжфакультетська дисципліна: "Основи Web-програмування";
el.pontida@gmail.com
olena.perepelitsa@karazin.ua

Жовтоніжко Ірина Миколаївна
доц.,
канд. пед. наук
Екологічний факультет: "Вища математика та інформатика";
Біологічний факультет (денна та заочна форма здобуття освiти): "Основи вищої математики та інформатики";
Біологічний факультет(біотехнологи, денна та заочна форма здобуття освіти): "Математичні методи в біології, "Обчислювальна математика та програмування";
Філософский факультет (культурологія): "Основи інформатики та комп'ютерної техніки";
Філологічний факультет: "Методика викладання інформатики ";
Факультет математики і інфороматики: "Інноваційні методи і засоби навчання", "Інноваційні технології навчання математики та інформатики", Історія педагогіки", "Сучасна дидактика";
i.n.zhovtonizhko@gmail.com

Пономарьова Вікторія Павлівна
ст. викл.
Факультет іноземних мов: "Інформатика" ;
pvikap26@gmail.com
v.ponomareva@karazin.ua

Вовчук Сніжана Вікторівна
ст. викл.
Факультет комп’ютерних наук: "Дискретна математика";

Ликова Ольга Володимирівна
ст. викл.
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інформатики (денна та заочна форма здобуття освiти): "Елементарна математика з точки зору вищої ", "Класичні задачі геометрії", "Окремі розділи геометрії";
Факультет Геології, географії, рекреації і туризму: "Вища математика";
Факультет комп’ютерних наук: "Вища математика";
lykova@karazin.ua

Подпалов Юрій Львович
ст. викл. Філологічний факультет: "Математична логіка", "Основи теорії множин";
Соціологічний факультет (денна та заочна форма здобуття освiти) : "Основи інформатики";
Факультет иноземних мов: "Інформаційні технології та академічна доброчесність";
Філософський факультет (заочна форма здобуття освiти):"Основи інформатики і комп'ютерної техніки"
podpalovyl@gmail.com

Недовєсова Наталія Михайлівна
викл.
Факультет иноземних мов: "Інформаційні технології та академічна доброчесність";
nedovjesova@karazin.ua

Навчально-допоміжний персонал

ПІБ
Посада
E-mail

Пономарьова Вікторія Павлівна
провідний інженер pvikap26@gmail.com

Розуменко Ольга Вікторівна
провідний інженер ovrozumenko@gmail.com

Вгору