Кафедра вищої математики та інформатики

Викладачі

ПІБ
Посада
Курси
E-mail

Лисиця Віктор Тимофійович
завідувач кафедри,
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інформатики(денне відделення): "Вступ до математичної статистики",
"Математичні засади комп’ютерної графіки"
Факультет математики і інформатики (заочне відделення): "Вступ до математичної статистики";
Філологічний факультет: "Теорія ймовірності", "Основи теорії множин", "Математична логіка", "Дискретна математика";
Екологічний факультет(денне відделення): "Вища математика"
Екологічний факультет(заочне відделення): "Вища математика"
lysytsya@karazin.ua

Золотарьов Володимир Олексійович
проф.,
док. фіз.-мат.наук
Хімічний факультет: "Вища математика;
Факультет математики і інформатики: "Спектральна теорія операторів"
vazolotarev@gmail.com

Анощенко Ольга Олексіївна
заступник декана з навчальної роботи,
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет геології, географії, рекреації та туризму: "Вища математика з основами математичної статистики";
Факультет математики і інформатики: "Математичний аналіз", "Інформатика і програмування",c/к "Шаблони в ООП", "Методика викладання у вищій школі";
o.anoshchenko@karazin.ua

Загороднюк Сергій Михайлович
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет іноземних мов (денне та заочне відділення): "Інформатика";
Факультет математики і інформатики (заочне відділення): "Теорія ймовірності та її застосування"
Хімічний факультет (заочне відділення): "Вища математика";
Екологічний факультет (заочне відділення): "Інформатика і системологія";
Філософський факультет (заочне відділення): "Основи інформатики";
Біологічний факультет: "Основи вищої математики та інформатики";
zagorodnyuk@univer.kharkov.ua
sergey_m_zagorodnyuk@ukr.net

Когут Евген Олександрович
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Біологічний факультет:"Основи вищої математики та інформатики";
Факультет комп’ютерних наук: "Вища математика, теорія ймовірностей";
kogut@univer.kharkov.ua

Чернова (Коробська) Ганна Вікторівна
доц.,
канд. пед. наук
Соціологічний факультет (соціологія): "Основи вищої математики", Соціологічний факультет (політологія): "Основи вищої математики";
Хімічний факультет: "Вища математика";
Факультет математики і інформатики: "Методика викладання математики та інформатики в школі",
"Основи педагогічної майстерності", "Педагогічна практика", "Асистентська практика";
a.v.korobskaya@karazin.ua

Кудінцева Ірина Георгіївна
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем (спеціальність РЕ): "Вища математика",
(спеціальність Мікро- та наносистемна техніка): "Методи математичної фізики";
Факультет математики і інформатики: "Теорія ймовірності та її застосування"

Кузнєцова Вікторія Олексадрівна
ст. викл.
канд. фіз.-мат. наук
Біологічний факультет(біотехнологи, денне відделення):"Основи вищої математики", "Обчислювальна математика і програмування ";
Біологічний факультет (біотехнологи, заочне відделення): "Основи вищої математики", "Обчислювальна математика і програмування ";
Факультет комп’ютерних наук:"Вища математика, теорія ймовірностей";
Біологічний факультет (заочне відделення): "Основи вищої математики та інформатики";

Курінний Григорій Чарльзович
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інфороматики: с/к"Аксіоматичні основи математики";
Факультет комп'ютерних наук: "Дискретна математика";

Перепелиця Олена Миколаївна
ст. викл. Біологічний факультет (денне відделеня): "Основи вищої математики та інформатики";
Біологічний факультет (біотехнологи): "Обчислювальна математика і програмування ";
Філологічний факультет:"Обчислювальна техніка та програмування", "Web-програмування";
Міжфакультетська дисципліна: "Основи Web-програмування";
el.pontida@gmail.com
olena.perepelitsa@karazin.ua

Резуненко В'ячеслав Олексійович
доц.,
канд. фіз.-мат. наук
Факультет геології, географії, рекреації та туризму(денне та заочне відділення): "Вища математика з основами математичної статистики";
Факультет комп’ютерних наук:"Дискретна математика"
Біологічний факультет:"Основи вищої математики та інформатики"
rezunenko@karazin.ua
varezunenko@yahoo.com

Дмітрієва Світлана Василівна
ст. викл. Хімічний факультет (денне відділення):"Вища математика";
Соціологічний факультет(медіа, денне відделеня):"Інформатика та комп’ютерні інтернет-технології";

Пономарьова Вікторія Павлівна
викладач
Факультет іноземних мов:"Вища математика, теорія ймовірностей";

Вовчук Снежана Вікторівна
ст. викл.
Факультет комп’ютерних наук: "Дискретна математика"//-->;

Ликова Ольга Володимирівна
ст. викл.
канд. фіз.-мат. наук
Факультет математики і інформатики: "Аналітична геометрія","Диференціальна геометрія";
Біологічний факультет:"Основи вищої математики та інформатики";
Соціологічний факультет(соціологія):"Теорія ймовірностей";
Соціологічний факультет(політологія): "Теорія ймовірностей";
Факультет комп’ютерних наук:"Дискретна математика";
Філософський факультет:"Основи інформатики і комп’ютерної техніки"//-->;
Факультет іноземних мов: "Інформатика"
lykova@karazin.ua

Подпалов Юрій Львович
ст. викл. Екологічний факультет (денне відділення): "Інформатика и системологія";
Факультет іноземних мов: "Інформатика";
Філософський факультет : "Основи інформатики і комп'ютерних технологій";
Юридичний (право, денне відделеня) факультет : "Інформаційні технології в юридічній діяльності";
Юридичний (право, заочне відделеня) факультет : "Інформаційні технології в юридічній діяльності";
Філологічний факультет : "Методика викладання інформатики";
podpalovyl@gmail.com

Недовєсова Наталія Михайлівна
викл.
Факультет иноземних мов:"Інформатика";

Навчально-допоміжний персонал

ПІБ
Посада
E-mail

Пономарьова Вікторія Павлівна
провідний інженер pvikap26@gmail.com

Розуменко Ольга Вікторівна
інженер ovrozumenko@gmail.com

Вгору