Кафедра вищої математики та інформатики

Новини кафедри


Графік занять викладачів кафедри Вищої математики та інформатики у весняному семестрі 2023-2024 н.р. Графік консультацій науково-педагогічних працівників у весняному семестрі 2023-2024 навч. року

18.06.24 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014.04 «Середня освіта (Математика)» за участю членів екзаменаційної комісії (голова комісії – НЕЛІН Євген Петрович, професор, кафедра математики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, канд. пед. наук, проф.; заступник голови – ЛИСИЦЯ Віктор Тимофійович, завідувач кафедри вищої математики та інформатики, канд. фіз.-мат. наук, доц.; члени комісії:

  1. 1). АРШАВА Олена Олександрівна, доцент кафедри вищої математики та інформатики, канд. фіз.-мат. наук, доц.;
  2. 2). ЖОВТОНІЖКО Ірина Миколаївна, доцент кафедри вищої математики та інформатики, канд. пед. наук, доц.;
  3. 3).ЧЕРНОВА Ганна Вікторівна, доцент кафедри вищої математики та інформатики, канд. пед. наук, доц.;
секретар комісії - БЄЛЄВЦОВА Ірина Анатоліївна, провідний інженер, кафедра прикладної математики) та співробітників кафедри вищої математики та інформатики.


Вітаємо наших перших випускниць бакалаврського рівня: ДМИТРІЄВУ Анну Василівну, ЄРШОВУ Анастасію Андріївну, ТАЛИЗІНУ Аліну Юріївну з успішним захистом кваліфікаційних робіт.
Бажаємо Вам подальших успіхів у педагогічній діяльності та навчанні!

Зав. кафедри доц. Лисиця В.Т. разом з гарантами освітніх програм Середня освіта (Математика) бакалаврського та магістерського рівнів освіти доц. Жовтоніжко І.М., доц. Чернова Г.В. відвідали онлайн-зустріч з Лілією Гриневич "Виклики війни в освіті України та відповіді на них у сучасному контексті" та прийняли активну участь в обговоренні.

30.05.2024 р. відбулася зустріч студентів-магістрів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) денної та заочної форм навчання щодо вибору теми магістерської кваліфікаційної роботи та наукового керівника. Кожен викладач кафедри коротко окреслив свій науковий напрям роботи та запропонував перелік тем випускових кваліфікаційних робіт. Магістри мали змогу задати питання та прийняти участь в обговоренні.

24.05.24 р. відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт студентів-бакалаврів за спеціальністю 014.04 «Середня освіта (Математика)» за участю співробітників кафедри вищої математики та інформатики. Було розглянуто наступні кваліфікаційні роботи:

  • ДМИТРІЄВА Анна Василівна «Особливості впровадження освітніх онлайн-платформ на уроках алгебри та початків аналізу»;
  • ЄРШОВА Анастасія Андріївна «Роль комбінаторики у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії учнів нової української школи»;
  • ТАЛИЗІНА Аліна Юріївна «Методична розробка комплексу уроків за темою «Відношення та пропорції» із застосуванням освітніх комп'ютерних сервісів та платформ».

В обговоренні взяли участь співробітники кафедри: зав. каф. Лисиця В. Т., доц. Аршава О. О., доц. Жовтоніжко І. М., доц. Чернова Г. В., доц. Кузнєцова В. О., ст. викл. Подпалов Ю. Л., ст. викл. Перепелиця О. М. та інші, які задавали студентам ґрунтовні питання та надали користі поради щодо ефективного представлення результатів роботи.

Бажаємо нашим студентам вдалого захисту кваліфікаційних робіт!

Вітаємо здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) (гр. МС-51) БОДНАРА МИКИТУ дебютом викладацької роботи, зокрема у підготовці школярів до складання НМТ з математики. Бажаємо успіхів та наснаги!!!


24 квітня 2024 р. доц. Чернова Г.В. (гарант освітньої програми "Математика та інформатика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика)) та доц. Жовтоніжко І.М. (гарант освітньої програми "Математика та інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика)) відвідали семінар-нараду з питань акредитації освітніх програм, який відбувся у форматі онлайн-засідання та прийняли активну участь в обговоренні ключових питань щодо організації та проведення опитувань стейкхолдерів освітніх програм.


03.04.24 р. відбулася зустріч студентів-бакалаврів та студентів-магістрів спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)» зі стейкхолдером (работодавцем) Альоною Прудніковою, яка є нашою студенткою заочної форми навчання на магістерському рівні за спеціальністю 014.04 «Середня освіта (Математика)» та працює вчителем інформатики, педагогом-організатором Білозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 Білозерської міської ради Донецької області. Тема зустрічі буда присвячена питанню перспектив і проблем у роботі вчителя закладу загальної середньої освіти з власного досвіду. Дякуємо Альоні Прудніковій за цікаву дискусію, корисні поради, обмін власним досвідом роботи вчителя та бажаємо їй подальшого творчого розвитку та креативних ідей у педагогічній діяльності.

26-28 березня 2024 року в Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна була проведена ІІІ Міжнародна конференція на честь 105-річчя О.В. Погорелова «Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика».

Більше 100 науковців, викладачів та студентів із 6 країн світу (Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Молдова, Сполучені Штати Америки, Україна) взяли участь у роботі заходу, який був присвячений сучасним проблемам математичної освіти в закладах середньої та вищої освіти.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися:

  • проректор Каразінського університету Борис Самородов;
  • декан факультету математики і інформатики Григорій Жолткевич;
  • завідувач кафедри вищої математики та інформатики Віктор Лисиця.

Більше 60 цікавих та змістовних доповідей було зроблено на засіданнях дискусійних панелей в рамках тематики конференції.
З відеоматеріалом засідань та презентаціями доповідей учасників конференції можна ознайомитися на сайті конференції

25.03.24 р. було проведено установчі збори студентів-магістрів 1 курсу (заочна форма) спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)», щодо проходження виробничої (асистентської) практики на кафедрі вищої математики та інформатики. Керівник практики по факультету математики і інформатики доцент закладу вищої освіти кафедри вищої математики та інформатики Чернова Ганна Вікторівна ознайомила студентів з програмою практики, відповідним наказом про практику студентів та необхідною звітною документацією. Викладачі факультету психології (завідувач кафедри педагогіки закладу вищої освіти Жукова Оксана Анатоліївна, доцент закладу вищої освіти кафедри прикладної психології Барінова Наталія Вікторівна) надали рекомендації щодо оформлення планів-конспектів виховних заходів та складання психолого-педагогічних характеристик студентських груп. Виробнича (асистентська) практика для студентів заочної форми навчання відбудеться в період з 25.03.2024 р. по 20.04.2024 р. (дистанційно) без відриву від освітнього процесу на кафедрі вищої математики та інформатики факультету математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Дякуємо всім учасникам зборів за плідну співпрацю!
Бажаємо нашим студентам вдалого та продуктивного проходження практики!
06.03.24 р. було проведено збори студентів-бакалаврів (1-4 курси) та студентів-магістрів очної та заочної форм навчання (1 курс) спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)» за участю завідувача кафедри, кураторів груп, гарантів освітніх програм. Розглядалося питання оновлення відповідних освітньо-професійних програм «Математика та інформатика». Гаранти знайомили здобувачів з нововведеннями та змінами в освітніх програмах, відповідали на питання студентів. Здобувачі вищої освіти активно залучалися до обговорення, вносили свої пропозиції щодо покращення освітніх програм, ділилися своїми враженнями від навчального процесу.
Дякуємо за плідну співпрацю!
21.02.24 р. відбулося засідання робочих груп щодо оновлення освітньо-професійних програм «Математика та інформатика» за спеціальністю 014.04 «Середня освіта (Математика)» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за участю гарантів освітніх програм (кандидата педагогічних наук, доцента Чернової Ганни Вікторівни та кандидата педагогічних наук, доцента Жовтоніжко Ірини Миколаївни) та членів робочих груп. Обговорювали питання щодо оновлення переліку обов’язкових та вибіркових освітніх компонент, врахування вимог до освітніх програм, які представлено у проєктах Стандартів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» для бакалаврів та магістрів, а також проведення засідань із гарантами інших факультетів спеціальності 014 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» та залучення до обговорення студентів 014.04 «Середня освіта (Математика)».
12.02.24 р. відбулася установча конференція студентів 1 курсу спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)», навчання за освітньо-професійною програмою – магістр, з виробничої (асистентської) практики за участю викладачів факультету психології (завідувача кафедри педагогіки закладу вищої освіти Жукової Оксани Анатоліївни, доцента закладу вищої освіти кафедри прикладної психології Барінової Наталії Вікторівни) та керівника кафедри по факультету математики і інформатики доцента закдаду вищої освіти кафедри вищої математики та інформатики Чернової Ганни Вікторівни.
Виробнича (асистентська) практика відбудеться з 12.02.2024 р. по 13.04.2024 р. (дистанційно) без відриву від освітнього процесу на кафедрі вищої математики та інформатики факультету математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Дякуємо за плідну працю всім учасникам конференції! Бажаємо цікавого та продуктивного проходження практики нашим студентам!

30.01.2024 р. доц. Жовтоніжко І.М. була проведена зустріч зі здобувачами-магістрами заочної форми навчання з питань обговорення ОПП та вибору дисциплін на другий семестр 2023-2024 н.р.