Кафедра вищої математики та інформатики

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика)Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), другий (магістерський рівень)

Вибіркові компоненти ОПП «Математика та інформатика», спеціальність (предметна спеціальність) 014.04 Середня освіта (Математика) на 2024-2025н.р.
Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2023
Рецензіїї на Тимчасовий стандарт вищої освіти, бакалаври
Перелік вибіркових дисциплін 2024-2026 н.р ОПП «Математика та інформатика», спеціальність (предметна спеціальність) 014.04 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика", 2023 р.
Просимо залишати коментарі за адресою: kvmi@karazin.ua
Рецензії та відгуки на ОПП "Математика та інформатика", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Теми кваліфікаційних робіт по кафедрі вищої математики та інформатики
Навчальний план на 2023 - 2027 рр підготовки за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Теми курсових робіт по кафедрі вищої математики та інформатики
Робочий навчальний план спеціальності 014.04 "Середня освіта (Математика)", 2023-2024 рр.
Тимчасовий стандарт вищої освіти "Середня освіта (Математика)"
Вибіркові компоненти ОПП «Математика та інформатика», спеціальність (предметна спеціальність) 014.04 Середня освіта (Математика) на 2023-24 н. р.
Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика" спеціальності "Середня освіта (Математика)"
Вимоги до написання та оформлення курсової науково-дослідницької роботи
Освітньо-професійна програма "Математики та інформатика"
Просимо залишати коментарі за адресою: kvmi@karazin.ua
Вимоги до написання та оформлення кваліфікаційної роботи
Тимчасовий стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти

Архів

Рецензія - Відгук на освітньо-професійну програму "Математика та інформатика"

Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика", 2022 р.
Перелік дисциплін за вибором студентів за спеціальністю (напрямом підготовки) "Середня освіта (Математика)" на 2023-2025 навч. рік
Навчальний план на 2022 - 2026 рр підготовки за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Навчальний план на 2022-2023 рр за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Вибіркові компоненти ОПП «Математика та інформатика», спеціальність (предметна спеціальність) 014.04 Середня освіта (Математика) на 2022-2023н.р.
Навчальний план підготовки магістрів (2023-2024 рр) за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Робочий навчальний план 014.04 (2023-2024 рр) за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
  1. Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика", 2021 р.
  2. Навчальний план на 2021 - 2025 рр підготовки за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
  3. Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика", 2019 р.
  4. Навчальний план на 2020 - 2024 рр підготовки за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
  5. Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2019 р.
План навчального процесу підготовки магістрів за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика) 2024 - 2026 рр" (денне від.)
План навчального процесу підготовки магістрів за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика) 2024 - 2026 рр" (заочне від.)