Кафедра вищої математики та інформатики


Абітурієнту: спеціальності за якими готує факультет

Вибіркові компоненти ОПП «Математика та інформатика»,
спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), бакалаврський рівень, 2022-2026 рр."

Завантажити файл


Перелік дисциплін за вибором студентів за спеціальністю (напрямом підготовки) "Середня освіта (Математика)" на 2022-2026 навч. рік
Завантажити файл


Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика",
спеціальність 014.04 Середня освіта (Математики), бакалаврський рівень, 2022 р.
Завантажити файл

Тимчасовий стандарт вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем освіти за освітньо-професійною програмою
Середня освіта (Математика та інформатика)
Завантажити файл


Вибіркові компоненти ОПП «Математика та інформатика»,
спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), бакалаврський рівень, 2023-2027 рр.
Завантажити файл


Освітньо-професійна програма
Математики та інформатика (другий, магістерський рівень)
Просимо залишати коментарі за адресою: kvmi@karazin.ua

Тимчасовий стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти за освітньо-професійною програмою
Середня освіта (Математика та інформатика)
Просимо залишати коментарі за адресою: kvmi@karazin.ua


Рецензія - Відгук на освітньо-професійну програму "Математика та інформатика"(другий, магістерський рівень)