Кафедра вищої математики та інформатики

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика)Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), другий (магістерський рівень)

Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика", 2023 р.
Освітньо-професійна програма "Математики та інформатика"
Просимо залишати коментарі за адресою: kvmi@karazin.ua
Тимчасовий стандарт вищої освіти (середня освіта)

Тимчасовий стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти
Просимо залишати коментарі за адресою: kvmi@karazin.ua
Вибіркові компоненти ОПП "Математика та інформатика", 2022-2026 рр.
за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"

Рецензія - Відгук на освітньо-професійну програму "Математика та інформатика"

Перелік дисциплін за вибором студентів за спеціальністю (напрямом підготовки)
014.04 "Середня освіта (Математика)" на 2022-2026 навч. рік

Перелік дисциплін за вибором студентів за спеціальністю (напрямом підготовки) "Середня освіта (Математика)" на 2023-2025 навч. рік
Вибіркові компоненти ОПП "Математика та інформатика" 2023-2027 рр. за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Навчальний план на 2022-2023 рр за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Навчальний план підготовки бакалаврів (2022-2023 рр) за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Навчальний план підготовки бакалаврів (2023-2024 рр) за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Навчальний план підготовки магістрів (2023-2024 рр) за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"

Робочий навчальний план 014.04 (2022-2023 рр) за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)" Робочий навчальний план 014.04 (2023-2024 рр) за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"