Кафедра вищої математики та інформатики

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика)Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), другий (магістерський рівень)

Вибіркові компоненти ОПП «Математика та інформатика», спеціальність (предметна спеціальність) 014.04 Середня освіта (Математика) на 2024-2025н.р.

Рік вступу: 2024

Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2023
Рецензіїї на Тимчасовий стандарт вищої освіти, бакалаври
Тимчасовий стандарт вищої освіти
Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика", 2024 р.
Просимо залишати коментарі за адресою: kvmi@karazin.ua
Рецензії та відгуки на ОПП "Математика та інформатика", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Математика та інформатика»
Навчальний план на 2024 - 2028 рр підготовки за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Рецензії на освітньо-професійну програму «Математика та інформатика»
Робочий навчальний план спеціальності 014.04 "Середня освіта (Математика)", 2024-2025 рр.
Відгуки стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Математика та інформатика»
Просимо залишати коментарі за адресою: kvmi@karazin.ua
Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика", 2023 р.
Навчальний план (Денна форма)
Навчальний план (Заочна форма)
Навчальний план на 2023 - 2027 рр підготовки за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Робочий навчальний план 2024-2025 (Денна форма)
Робочий навчальний план 2024-2025 (Заочна форма)
Робочий навчальний план спеціальності 014.04 "Середня освіта (Математика)", 2023-2024 рр.
Перелік вибіркових дисциплін 2024-2025 н.р.
Вибіркові компоненти ОПП «Математика та інформатика», спеціальність (предметна спеціальність) 014.04 Середня освіта (Математика) на 2023-24 н. р.

Рік вступу: 2023

Вимоги до написання та оформлення курсової науково-дослідницької роботи
Тимчасовий стандарт вищої освіти
Вимоги до написання та оформлення кваліфікаційної роботи
Освітньо-професійна програма «Математика та інформатика»

Архів

Рецензії на освітньо-професійну програму «Математика та інформатика»
Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика", 2022 р.
Відгуки стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Математика та інформатика»
Просимо залишати коментарі за адресою: kvmi@karazin.ua
Навчальний план на 2022 - 2026 рр підготовки за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Навчальний план (Денна форма)
Навчальний план (Заочна форма)
Вибіркові компоненти ОПП «Математика та інформатика», спеціальність (предметна спеціальність) 014.04 Середня освіта (Математика) на 2022-2023н.р.
Робочий навчальний план 2023-2024 (Денна форма)
Робочий навчальний план 2023-2024 (Заочна форма)
  1. Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика", 2021 р.
  2. Навчальний план на 2021 - 2025 рр підготовки за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
Робочий навчальний план 2024-2025 (Денна форма)
Робочий навчальний план 2024-2025 (Заочна форма)
  1. Освітньо-професійна програма "Математика та інформатика", 2019 р.
  2. Навчальний план на 2020 - 2024 рр підготовки за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)"
  3. Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2019 р.
Перелік вибіркових дисциплін 2023-2024 н.р.

Перелік тем кваліфікаційних робіт