Кафедра вищої математики та інформатики

Факультет математики і інформатики


Навчальна дисципліна

Викладач

Програма навчальної дисципліни

Перший (бакалаврський) рівень

І курс

Елементарна математика Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Елементарна математика"
Програмування
(спеціальність:математика)
Анощенко О. О. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Програмування"
Інформатика і програмування
(спеціальність:середня освіта математика)
Анощенко О. О. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Інформатика і програмування"
Об'єктно - орієнтоване програмування
Перепелиця О. М. - ст. викл.
"Об'єктно - орієнтоване програмування"
Силабус навчальної дисципліни "Об'єктно - орієнтоване програмування"

II курс

Інформатика і програмування
Анощенко О. О. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Інформатика і програмування"

IIІ курс

Математичні засади комп'ютерної графіки Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Математичні засади комп'ютерної графіки"
Теорія ймовірності та її застосування Загороднюк С. М. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Теорія ймовірності та її застосування"
Методика викладання математики та інформатики Чернова Г. В. - доц., канд. пед. наук "Методика викладання математики та інформатики"
Основи педагогічної майстерності Чернова Г. В. - доц., канд. пед. наук "Основи педагогічної майстерності"
Інноваційні методи і засоби навчання Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук "Інноваційні методи і засоби навчання"
Силабус навчальної дисципліни "Інноваційні методи і засоби навчання"
Кольорні моделі та поширення світла в комп'ютерній графіці Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Кольорні моделі та поширення світла в комп'ютерній графіці"
Комплексний аналіз Кузнєцова В. О. - ст.викл., канд. фіз.-мат. наук "Комплексний аналіз"
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ "Комплексний аналіз"
СИЛАБУС навчальної дисципліни "Комплексний аналіз"
Web-дизайн/Шаблони в об'єктно - орієнтованому програмуванні
Перепелиця О. М. - ст. викл.
"Шаблони в об'єктно - орієнтованому програмуванні"
Силабус навчальної дисципліни "Шаблони в об'єктно - орієнтованому програмуванні"
"Веб дизайн"
Силабус навчальної дисципліни "Веб дизайн"

IV курс

Вступ до математичної статистики
(денна та заочна форма здобуття освiти)
Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Вступ до математичної статистики"
Геометричні перетворення та задачі на побудову
Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Геометричні перетворення та задачі на побудову"
Прикладні задачі теорії ймовірностей і статистики
Кузнєцова В. О. - ст.викл., канд. фіз.-мат. наук "Прикладні задачі теорії ймовірностей і статистики"
Елементарна математика з точки зору вищої
Ликова О. В. - ст.викл., канд. фіз.-мат. наук "Елементарна математика з точки зору вищої"
Класичні задачі геометрії
Ликова О. В. - ст.викл., канд. фіз.-мат. наук "Класичні задачі геометрії"
Історія педагогіки Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук "Історія педагогіки"
Силабус навчальної дисципліни "Історія педагогіки"
Сучасна дидактика Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук "Сучасна дидактика"
Силабус навчальної дисципліни "Сучасна дидактика"
Управління сучасною школою. Педагогічний менеджмент
Аршава О. О. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Управління сучасною школою. Педагогічний менеджмент"
Силабус навчальної дисципліни "Управління сучасною школою. Педагогічний менеджмент"
Особливості проходження педагогічної практики Чернова Г. В. - доц., канд. пед. наук "Особливості проходження педагогічної практики"
Педагогічна практика Чернова Г. В. - доц., канд. пед. наук "Педагогічна практика"
"Наскрізна прорама практики, бакалаври, 014.04 "Середня освіта (Математика)""

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

I курс

Інноваційні технології навчання математики та інформатики
(денна та заочна форма здобуття освiти)
Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук "Інноваційні технології навчання математики та інформатики"
Силабус навчальної дисципліни "Інноваційні технології навчання математики та інформатики"
Окремі розділи геометрії
(денна та заочна форма здобуття освiти)
Ликова О. В. - ст.викл., канд. фіз.-мат. наук "Окремі розділи геометрії"
Педагогічна майстерність
(денна та заочна форма здобуття освiти)
Чернова Г. В. - доц., канд. пед. наук "Педагогічна майстерність"
Виробнича (асистентська) практика
(денна та заочна форма здобуття освiти)
Чернова Г. В. - доц., канд. пед. наук "Виробнича (асистентська) практика"
"Наскрізна прорама практики"
Педагогічна практика у профільних класах
(денна та заочна форма здобуття освiти)
Чернова Г. В. - доц., канд. пед. наук "Педагогічна практика у профільних класах"
"Наскрізна прорама практики"
Елементи фрактальної геометрії та природні явища/Доповнена реальність у загальноосвітній та вищій школі
Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Елементи фрактальної геометрії та природні явища/Доповнена реальність у загальноосвітній та вищій школі"
Методологія науково-педагогічних досліджень
(денна та заочна форма здобуття освiти)
Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Методологія науково-педагогічних досліджень "