Кафедра вищої математики та інформатики

Факультет математики і інформатики


Навчальна дисципліна

Викладач

Програма навчальної дисципліни

I курс

Математичний аналіз Анощенко О. О. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Математичний аналіз"
Елементарна математика Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук (лектор),
Подпалов Ю. Л. - ст. викл.
"Елементарна математика"
Вступ до фаху (факультатив) Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Вступ до фаху"
Програмування
(спеціальність:математика)
Анощенко О. О. - доц., канд. фіз.-мат. наук,
"Програмування"
Інформатика і програмування
(спеціальність:середня освіта математика)
Анощенко О. О. - доц., канд. фіз.-мат. наук,
"Інформатика і програмування"

II курс

Програмування
(спеціальність: математика)
Анощенко О. О. - доц., канд. фіз.-мат. наук,
"Програмування"

IIІ курс

Математичні основи комп'ютерної графіки
(денне та заочне відділення)
Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Математичні основи комп'ютерної графіки"
Теорія ймовірності та її застосування Кудінцева І. Г. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Теорія ймовірності та її застосування"
Теорія ймовірності та її застосування
(заочне відділення)
Загороднюк С. М. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Теорія ймовірності та її застосування"

IV курс

Вступ до математичної статистики
(денне та заочне відділення)
Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Вступ до математичної статистики"
Педагогічна практика Чернова Г. В. - доц., канд. пед. наук "Педагогічна практика"

V курс

Методика викладання математики у вищій школі Анощенко О. О. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Методика викладання математики у вищій школі"
Основи педагогічної майстерності Чернова Г. В. - доц., канд. пед. наук "Основи педагогічної майстерності"
Асистентська практика Чернова Г. В. - доц., канд. пед. наук "Асистентська практика"
"Асистентська практика"
"Асистентська практика"
"Асистентська практика"