Кафедра вищої математики та інформатики


Соціологічний факультет//-->

Навчальна дисципліна

Викладач

Програма навчальної дисципліни

I курс

Основи інформатики
(денна та заочна форма здобуття освiти)
Подпалов Ю. Л. ст. викл.

"Основи інформатики"