Кафедра вищої математики та інформатикиФілософський факультет
Навчальна дисципліна

Викладач

Програма навчальної дисципліни

I курс

Основи вищої математики Аршава О. О. - доц.,канд. фіз.-мат. наук "Основи вищої математики"
Основи вищої математики
(заочна форма здобуття освiти)
Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук "Основи вищої математики"
Теорія ймовірностей Аршава О. О. - доц.,канд. фіз.-мат. наук
"Теорія ймовірностей"
Теорія ймовірностей
(заочна форма здобуття освiти)
Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук
"Теорія ймовірностей"
Основи інформатики і комп'ютерної техніки
Недовєсова Н. М. - викл.
"Основи інформатики і комп'ютерної техніки"
Основи вищої математики
(заочна форма здобуття освiти)
Загороднюк С. М. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Основи вищої математики"
Теорія ймовірностей
(заочна форма здобуття освiти)
Загороднюк С. М. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Теорія ймовірностей"
Основи інформатики і комп'ютерної техніки
(заочна форма здобуття освiти)
Загороднюк С. М. - доц., канд. фіз.-мат. наук
Подпалов Ю. Л. ст. викл.
"Основи інформатики і комп'ютерної техніки"

II курс

Основи інформатики і комп'ютерної техніки Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук
"Основи інформатики і комп'ютерної техніки"
СИЛАБУС навчальної дисципліни
"ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ І КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ"