Кафедра вищої математики та інформатики

Філологічний факультет


Навчальна дисципліна

Викладач

Програма навчальної дисципліни

I курс

Основи теорії множин Подпалов Ю. Л. - ст.викл.
"Основи теорії множин"
Математична логіка Подпалов Ю. Л. - ст.викл.
"Математична логіка"
Дискретна математика Анощенко О. О. - доц., канд. фіз.-мат. наук "Дискретна математика"
Обчислювальна техніка та програмування Перепелиця О. М. - ст. викл. "Обчислювальна техніка та програмування"

II курс

Теорія ймовірності та математична статистика Лисиця В. Т. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Теорія ймовірності"
Обчислювальна техніка та програмування Перепелиця О. М. - ст. викл.
"Обчислювальна техніка та програмування"

III курс

Обчислювальна техніка та програмування Перепелиця О. М. - ст. викл. "Обчислювальна техніка та програмування"

IV курс

Методика викладання інформатики Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук
"Методика викладання інформатики "
Силабус навчальної дисципліни «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ»

V курс

Web-програмування Перепелиця О. М. - ст. викл. "Web-програмування"
Силабус навчальної дисципліни "Web-програмування"

VІ курс

Web-дизайн Перепелиця О. М. - ст. викл. "Web-дизайн"