Кафедра вищої математики та інформатики


Факультет іноземних мов


Навчальна дисципліна

Викладач

Програма навчальної дисципліни

I курс

Інформаційні технології та академічна доброчесність

Недовєсова Н. М. - викл.
Подпалов Ю. Л. ст. викл.
"Інформаційні технології та академічна доброчесність"

Інформаційні технології та академічна доброчесність
(денна та заочна форма здобуття освiти)
Загороднюк С. М. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Інформатика"