Кафедра вищої математики та інформатики


Факультет геології, географії, рекреації та туризмуНавчальна дисципліна

Викладач

Програма навчальної дисципліни

I курс

Вища математика Лисиця В. Т. (лектор) - доц., канд. фіз.-мат. наук
Ликова О. В. - ст. викл.,канд. фіз.-мат. наук
"Вища математика"
Вища математика
(заочна форма здобуття освiти)
Загороднюк С. М. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Вища математика"