Кафедра вищої математики та інформатики

Біологічний факультет


Навчальна дисципліна

Викладач

Програма навчальної дисципліни

I курс

Основи вищої математики та інформатики (біологи)
(денна та заочна форма здобуття освiти)
лектор - Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук
Загороднюк С. М. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Основи вищої математики та інформатики"
СИЛАБУС навчальної дисципліни "Основи вищої математики та інформатики"
Основи вищої математики та інформатики
(середня освіта)
(денна та заочна форма здобуття освiти)
лектор - Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук
Загороднюк С. М. - доц., канд. фіз.-мат. наук
"Основи вищої математики та інформатики"
СИЛАБУС навчальної дисципліни "Основи вищої математики та інформатики"
Основи вищої математики та інформатики (біологи)
Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук
"Основи вищої математики та інформатики"
СИЛАБУС навчальної дисципліни "Основи вищої математики та інформатики"
Основи вищої математики
(біотехнологи)
Кузнєцова В. О. - ст. викл., канд. фіз.-мат. наук
"Основи вищої математики"
Математичні методи в біології (біотехнологи)
(денна та заочна форма здобуття освiти)

Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук
"Математичні методи в біології"
СИЛАБУС навчальної дисципліни "Математичні методи в біології"

II курс

Обчислювальна математика і програмування (біотехнологи)
(денна та заочна форма здобуття освiти)
Жовтоніжко І. М. - доц., канд. пед. наук

"Обчислювальна математика і програмування"
СИЛАБУС навчальної дисципліни "Обчислювальна математика і програмування"