Кафедра высшей математики и информатики

Ликова Ольга Володимирівна

Лыкова Ольга Владимировна

Основні напрямки наукової діяльності :

 1. геометрія підмноговидів;
 2. теорія грасманового образу підмноговидів;

 3. Отримано результати з теорії грасманового образу комплексних підмноговидів комплексного евклідового простору. Ликова О.В. бере участь у роботі міського геометричного семінару

Список публікацій:

Ликова О.В. має 17 опублікованих робіт, серед яких 7 наукових статей та 10 тез доповідей на міжнародних конференціях.
 1. Лейбина О.В. Аффинная классификация точек многомерных комплексных поверхностей // Вiсник ХНУ, серiя "Математика, прикладна математика i механiка". – 2001. – вип. 50, N. 514. – C.129-141.
 2. Борисенко А.А., Лейбина О.В. Классификация точек двумерных и трехмерных комплексных поверхностей по грассманову образу // Мат.физика, анализ, геометрия. – 2002. . – Т.9, № 4. – С. 572-594.
 3. Борисенко А.А., Лейбина О.В. Комплексные подмногообразия с экстремальной кривизной // Доповіді НАН України. – №10. – 2004. – C. 7-13.
 4. Борисенко О.А., Масальцев Л.О., Ямпольський О.Л., Лейбіна О.В. Геометрія підмноговидів у ріманових просторах // Фундаментальні орієнтири науки, серія “Математика,інформатика, механіка та астрономія,” збірник статей, видав. дім „Академперіодика” НАН України. – 2005. – C.43-57.
 5. Лейбина О.В. Аффинная классификация точек многомерных комплексных поверхностей // Тезисы докладов 4-й Международной конференции по геометрии и топологии (г. Черкассы). – 2001 . – C. 51-52.
 6. Борисенко А.А., Лейбина О.В. Грассманова классификация точек двумерных комплексных поверхностей // Тезисы докладов 4-й Международной конференции по геометрии и топологии (г. Черкассы). – 2001. – C.16.
 7. Борисенко А.А., Лейбина О.В. Классификация точек трехмерных комплексных поверхностей по грассманову образу // Тезисы докладов Международной конференции-школы по геометрии и анализу, посвященной памяти А. Д. Александрова (г. Новосибирск) . – 2002. – C. 32-33.
 8. Borisenko A.A., Leybina O.V. Chern-Lashof Absolute Curvature for a Complex Submanifold and the volume of the Grassmann Image // First Karazin Scientific Readings, Mathematical Symposium (Kharkiv). – 2004. – Book of abstracts. – P.23.
 9. Borisenko A.A., Leybina O.V. Complex Submanifolds with Extremal Curvature//Тезисы докладов Международной школы-конференции по геометрии и анализу, посвященной памяти Ю.Г. Решетняка (г. Новосибирск) . – 2004. – C. 69-70.
 10. Лейбина О.В. Однозначная определенность комплексных подмногообразий по грассманову образу. // Тезисы докладов 6-й Международной конференции по геометрии и топологии (г. Черкассы) . – 2005. – C. 38¬-39.
 11. Leybina O.V. Grassmann image of complex submanifolds // Abstracts, Third Russian-German Geometry Meeting dedicated to 95-th birthday of A.D. Alexandrov, St. Peterburg, 2007, P. 23-24
 12. Лейбина О. В., О комплексных подмногообразиях с максимальной голоморфной кривизной грассманова образа // Матем. заметки, 2007, 81:4, c. 561–568
 13. Борисенко A.A. , О. В. Лейбина О. В., Абсолютная кривизна Черна–Лашофа комплексных подмногообразий и объем грассманова образа // Матем. заметки, 2007, 81:5, c. 666–675
 14. Лейбина О. В., О комплексных подмногообразиях с минимальной голоморфной кривизной грассманова образа // Тезисы докладов 7-й Международной конференции по геометрии и топологии, Черкассы, 2007, с. 41-42
 15. Лыкова О.В. О комплексных подмногообразиях с минимальной голоморфной кривизной грассманова образа. // Вiсник Харківського національного університету. Серія "Математика, прикладна математика і механіка". – 2009.
 16. Lykova O.V. The Gauss map of rotation surfaces in E4 (тезисы доклада Международной конференции по геометрии и топологии, посвященной 90-летию со дня рождения А.В. Погорелова, Харьков, 2009).
 17. Лыкова О.В. Аффинные классы точек поверхностей вращения в E4 // Тезисы докладов 8-й Международной конференции по геометрии, топологии и преподаванию геометрии (г. Черкассы). – 2013 . – C. 18-19.
 18. Лыкова О. В. З історії Українського геометричного збірника // Всеукраїнська конференція «Проблеми викладання геометрії у закладах освіти: теорія, методика, практика». Квітень 8 – 10, 2019, Харків. Тези доповідей. 72 – 74.

 19. Назад